1. Świat Toyoty
 2. O Toyocie
 3. Różnorodność, równość i inkluzywność

Różnorodność, równość i inkluzywność

Zobowiązujemy się do stworzenia najbardziej zróżnicowanej, sprawiedliwej i inkluzywnej organizacji
Naszym celem jest zapewnienie najbardziej inkluzywnego i zróżnicowanego miejsca pracy, w którym wszyscy pracownicy będą się czuli bezpieczni, szanowani i doceniani. Kultywujemy i cenimy różnorodność, aby zapewnić klientom i społeczeństwu najwyższy standard obsługi oraz w sposób zrównoważony konkurować na rynku.
 • W Toyocie każdy jest ważny


  Różnorodność, równość i inkluzywność mają dla nas najwyższy priorytet. Dążymy do zbudowania organizacji, która odzwierciedla całe nasze społeczeństwo. Niezależnie od tożsamości płciowej, ekspresji płciowej, orientacji seksualnej, wieku, pochodzenia kulturowego, narodowości, rasy, pochodzenia etnicznego, religii lub systemu przekonań, statusu niepełnosprawności, zdolności fizycznych lub psychicznych – w Toyocie każdy jest ważny.

 • Nasza podróż DE&I (ang. diversity, equity and inclusion)


  Dążąc do DE&I, osiągnęliśmy już wiele. W naszych ponad 20 podmiotach w Europie realizujemy projekty mające zwiększyć inkluzywność. Pracujemy nad tym, aby nasze obiekty były dostępne dla wszystkich. Dzięki wspólnym wysiłkom naszych pracowników w 2021 roku przeprowadziliśmy pierwszą Europejską Konferencję na rzecz Różnorodności. Każdego roku obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kobiet, organizując tydzień aktywności, jak również Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii (IDAHOT), Miesiąc Dumy i wiele innych wydarzeń.

 • Nasze sieci pracowników


  Uważne wsłuchiwanie się w głos naszej zróżnicowanej społeczności ma kluczowe znaczenie dla naszej strategii. Ważnym czynnikiem i katalizatorem zmian są sieci prowadzone przez naszych pracowników. Zapewniają ciepłą, przyjazną, bezpieczną przestrzeń dla nieuprzywilejowanych grup i sojuszników, podnoszą świadomość poprzez organizowanie imprez i działań oraz doradzają w zakresie DE&I. Sieci te są otwarte dla każdego, kto chciałby się do nas przyłączyć, zostać wolontariuszem lub po prostu sporadycznie okazywać swoje wsparcie.

 • Sieć kobieca

  Nasza grupa jest najdłużej istniejącą siecią reprezentującą obszary korporacyjne, inżynieryjne i produkcyjne. Naszym celem jest inspirowanie i motywowanie kobiet w Toyocie do współpracy, uwolnienie ich pełnego potencjału i rozwijanie kariery zawodowej.

 • Sieć LGBTIQ+

  Nasza sieć, utworzona przez społeczność dla społeczności, koncentruje się na edukacji, podnoszeniu świadomości i budowaniu współpracy. Według nas duma oznacza wolność wyrażania tego, kim się jest, pokazywania swojego prawdziwego ja. 

 • Sieć zróżnicowanych możliwości

  Z dumą opracowujemy rozwiązania w zakresie mobilności włączającej dla naszych klientów. Staramy się też, aby nasza organizacja była jak najbardziej dostępna – zarówno fizycznie, jak i cyfrowo – dla naszych pracowników z niepełnosprawnością fizyczną lub umysłową, widoczną lub ukrytą.

 • Sieć różnorodności kulturowej

  Dzięki ponad 70 narodowościom pracującym w całej Europie rozumiemy, że nasza siła leży w różnicach. Nasza sieć promuje poczucie wspólnoty wśród pracowników o różnym pochodzeniu kulturowym, etnicznym i rasowym, mówiących różnymi językami, wyznających różne religie i wierzenia.

 • Sieć wielopokoleniowa

  Nasza grupa ma na celu uwzględnienie zbiorowej siły różnych pokoleń oraz ułatwienie dialogu międzypokoleniowego. Dążymy do wykorzystania naszej zróżnicowanej wiekowo siły roboczej poprzez kulturę nauczania i myślenia, która propaguje bogactwo dzielenia się wiedzą w ramach Jednego Pokolenia.

Może również zainteresuje Cię